Державне управління освітою

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ – цілеспрямований, організуючий та регулюючий вплив держави через систему своїх органів на всіх суб’єктів освітнього процесу шляхом реалізації сукупності політичних, організаційних, економічних, правових, соціальних та інших заходів з метою досягнення цілей та завдань держави в освітній сфері, визначених державною освітньою політикою. Ураховуючи природу і субстанційну специфіку суб’єктів управління, можна виділити сім основних видів управління освітою: державне управління; місцеве самоврядування; приватне управління; церковне управління; громадське управління; групова (колективна) саморегуляція та сімейне управління. Кожен із цих видів управління має свій власний об’єкт управлінського впливу, специфічну правову базу, організаційний порядок функціонування, відповідальність тощо. Державне управління в умовах концентрації в руках держави основних важелів управління є найважливішим видом управління освітою як частини соціального управління.

© Прокопенко Л.Л.

Site Footer