Моделі політичного процесу

МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ – формалізовані відображення динамічного виміру політичного життя, що полягає у відтворенні компонентів політичної системи суспільства, політичної активності політичних суб’єктів, яка пов’язана з боротьбою за владу та справлянням впливу на владні структури. У політології традиційно розглядають такі моделі політичного процесу, як: інституціональна, біхейвіористська, структурно-функціональна, раціонального вибору, дискурсна, системна та політико-ситуаційна модель.

© Козлов К.І.

Site Footer