Тема 7. Економічні ризики в підприємницькій діяльності

План

7.1. Зміст та функції підприємницького ризику.

7.2. Сутність і основні види ризиків.

7.3. Оцінка та управління економічними ризиками.

7.4. Механізм зниження основних економічних ризиків в підприємницькій діяльності.

Основні поняття: ризик, ризикова ситуація, підприємницькій ризик, втрати від ризику, оцінка ризику

Site Footer