Інституційна пам’ять у публічному управлінні

ІНСТИТУЦІЙНА ПАМ’ЯТЬ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – здатність органів публічної влади до збирання, зберігання, використання, оновлення, можливості застосування і передачі професійних явних і неявних знань, що базуються на досвіді, традиціях і культурі інституту публічної служби, які з урахуванням творчої реконструкції минулого виступають важливим чинником для прийняття ефективних управлінських рішень та планування майбутнього.

© Оргієць О.М.

Site Footer