Глобалістика

ГЛОБАЛІСТИКА – 1) міждисциплінарна галузь наукових досліджень, які спрямовані на виявлення сутності, тенденцій, причин процесів глобалізації, глобальних проблем, що породжуються нею, та пошук шляхів утвердження позитивних і подолання негативних для людини й біосфери наслідків цих процесів; 2) міждисциплінарна наука, що утворюється на стику суспільно-гуманітарних, природничих, технічних наук, сформована галузь наукового знання, а також теоретико-методологічне обґрунтування практичних дій (рішень органів публічного управління та адміністрування, політичних акцій, громадських рухів), які орієнтуються на аналіз та розв’язання суперечностей загально-людського характеру.

© Абрамов В.І.

Site Footer