5.1 Статус, склад та повноваження Вищої ради юстиції

Вища рада юстиції є колегіальним, постійно діючим, незалежним органом, відповідальним за формування незалежного високопрофесійного суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також за прийняття рішень стосовно порушень суддями і прокурорами вимог щодо несумісності та у межах своєї компетенції про їх дисциплінарну відповідальність.

Строк повноважень членів Вищої ради юстиції, крім тих, хто входить до її складу за посадою, становить чотири роки.

Відповідно до Конституції України Вища рада юстиції складається з двадцяти членів.

Верховна Рада України, Президент України, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів України, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени, всеукраїнська конференція працівників прокуратури – двох членів Вищої ради юстиції.

До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України та Генеральний прокурор України.

Статтею 131 Конституції України, статтею 3 Закону України «Про Вищу раду юстиції» та Регламентом Вищої ради юстиції визначається перелік повноважень Вищої ради юстиції, які визначають провідну роль цього органу для подальшої побудови сучасної судової системи та відповідного належного функціонування всієї судової влади.

Пріоритетність та важливість діяльності Вищої ради юстиції виражається в її рішеннях, які впливають на ефективне формування високопрофесійного суддівського корпусу та виступають своєрідним інструментом для здійснення судово-правової реформи.

Повноваження Вищої ради юстиції:

1) вносить подання Президенту України про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад;

2) розглядає справи і приймає рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності;

3) здійснює дисциплінарне провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів;

4) розглядає скарги на рішення про притягнення (та про відмову у притягненні) до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.

Вища рада юстиції виступає в ролі організаційно-правового механізму, який не лише захищає права і свободи громадян (зокрема, право на кваліфікований, незалежний судовий захист), а й впливає на саму владу, спрямовуючи її на виконання поставлених завдань. Виступаючи елементом механізму “стримування і противаг” у діяльності державних органів і функціях громадянського суспільства, Вища рада юстиції покликана попереджати й запобігати протистоянню між ними.

Вища рада юстиції є державним незалежним органом, який контролює діяльність кваліфікаційних комісій суддів по добору кандидатів на посаду судді, обґрунтованість притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів і прокурорів, а також здійснює дисциплінарне провадження у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Вища рада юстиції – це контролюючий орган, основною метою діяльності якого є підвищення ефективності роботи кваліфікаційних комісій суддів при доборі й рекомендації осіб для зайняття посади професійного судді, визначення рівня спеціальної підготовленості професійних суддів, розгляд питань про їх дисциплінарну відповідальність, дотримання ними професійних та етичних норм при виконанні своїх обов’язків у випадках, окреслених законом, перевірка обґрунтованості рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури.

Site Footer