Інтернаціоналізація

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ – форма виразу процесів інтеграції, що ви-являється, насамперед, у соціально-економічних, соціокультурних, міжетнічних процесах як діяльність щодо подолання державних кордонів у політичній, економічній, культурній та інших сферах.

© Абрамов В.І.

Site Footer