Government Relations (GR) (зв’язки з урядовими структурами, зв’язки з державою)

GOVERNMENT RELATIONS (GR) (ЗВ’ЯЗКИ З УРЯДОВИМИ СТРУК-ТУРАМИ, ЗВ’ЯЗКИ З ДЕРЖАВОЮ) – специфічний вид діяльності груп інтересів, спрямований на побудову ефективних та довгострокових взаємовідносин з органами державної влади усіх рівнів з метою отримання не лише взаємовигідного, а й суспільно корисного результату. Основними суб’єктами практики GR є організації бізнесу (фінансово-промислові групи, транснаціональні корпорації, асоціації бізнесу, які можуть об’єднуватися у GR-коаліції) та інститути громадянського суспільства (неурядові організації, різноманітні асоціації, фонди тощо). Як механізм комунікації між владою, бізнесом та громадянським суспільством GR сприяє залученню в процеси вироблення та прийняття політико-управлінських рішень різноманітних груп інтересів, розширює можливості для артикуляції, агрегації та інтеграції інтересів, сприяє реалізації конституційних прав громадян на участь в управлінні та підвищує ефективність роботи органів державної влади.

© Рейтерович І.В.

Site Footer