Інституційні проекти місцевого розвитку

ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ – проекти співробітництва територіальних громад, що мають на меті інституціоналізацію взаємовідносин кількох учасників спільної постійної або тимчасової діяльності, завдяки якій реалізуються спільні та індивідуальні інтереси учасників співробітництва і які характеризуються такими ознаками: продуктом проекту є певна інституція, що функціонує відповідно до розроблених у процесі реалізації проекту й документально оформлених управлінських регламентів та локальних нормативних актів, створених, зокрема, в частині врегулювання договірних відносин; інституційний проект має бути продуктом політичної волі сторін спільної діяльності територіальних громад; критичними в таких проектах є процеси комунікацій для координації зусиль багатьох учасників, які мають різний юридичний статус, різний рівень ресурсних можливостей та потреб, а найголовніше – різнопланові, а часто й суперечливі інтереси.

© Шаров Ю.П.

Site Footer