Інновація

ІННОВАЦІЯ – новостворені (застосовані) та (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери (Закон України “Про інноваційну діяльність” від 1 липня 2010 р. № 2404-УІ).

© Гусєв В.О.

Site Footer