Моделі публічного адміністрування

МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ – теоретично обґрунтована сукупність уявлень про структуру та принципи функціонування управлінських систем. До М.п.а. відносять такі моделі: публічного управління (public management), нового публічного управління (new public management), належного врядування (good governance) та “політичних мереж” (policy network). До характерних рис М.п.а. належать: участь (participation), прозорість (transparency), відповідальність (responsiveness), справедливість (equity), ефективність та результативність (effectiveness and efficiency).

© Шевчук Б.М.

Site Footer