Державно-цільові проекти і програми

ДЕРЖАВНО-ЦІЛЬОВІ ПРОЕКТИ І ПРОГРАМИ – комплекси взаємо-пов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання пріоритетних проблем держави, фінансуються з державного бюджету, але відрізняються масштабністю застосування. Державно-цільові проекти обмежені певними пріоритетними напрямами соціально- економічного та культурного розвитку, що мають стратегічно важливе значення для забезпечення технологічного оновлення та розвитку базових галузей реального сектору економіки, розвитку регіону, розв’язання соціальних проблем. Державно-цільові програми є більш масштабними, оскільки спрямовані на розвиток держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць. Такі проекти та програми мають відповідати потребам суспільства, а в результаті їх виконання привести до покращення якості життя населення.

© Бакуменко В.Д.

Site Footer