Еліта в публічному управлінні

ЕЛІТА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – невід’ємна і важлива частини суспільства, яка виникає в результаті його соціально-політичної диференціації, наділена офіційними повноваженнями, має право і можливості приймати управлінські рішення щодо життєдіяльності суспільства, організовувати їх упровадження, координувати діяльність усіх ключових інститутів суспільства та обов’язково відповідає аксіологічному критерію елітності. При цьому “публічне управління” використано в широкому розумінні, а наведене визначення Е.п.у. базується на таких теоретичних підходах: стратифікаційний, альтиметричний, аксіологічний, моністичний.

© Сурай І.Г.

Site Footer