Інститут громадянства

ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА – інститут, що прийшов на зміну інституту підданства. І.г. є визначальним у розв’язанні проблеми співвідношення автономії особи як суб’єкта природних прав людини з колективними інтересами. З огляду на це найбільш поширеним у юридичній науці є визначення громадянства як особливого правового зв’язку між особою та державою, що породжує для цих суб’єктів правовідносин взаємні права і обов’язки. Цей зв’язок поширює на особу суверенну владу держави незалежно від місця проживання особи – в межах кордонів чи поза межами кордонів конкретної держави. Завдяки цьому громадяни користуються певними правами та несуть відповідальність перед державою, а держава забезпечує захист їхніх прав та інтересів.

© Гонюкова Л.В.

Site Footer