Адміністрування

АДМІНІСТРУВАННЯ – діяльність суб’єктів управління, наділених спеціально визначеними повноваженнями, пов’язана з реалізацією директивних функцій щодо керівництва певними об’єктами управління, яка регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами, а також забезпечується відповідними адміністративно-розпорядчими документами, інструкціями, регламентами та процедурами, що видаються органами управління, установами та організаціями.

© Карамишев Д.В.

Site Footer