Основа теоретико-методологічна

ОСНОВА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА – концепт (теорія, концепція), що визначає основні параметри теоретичної та практичної діяльності, зокрема її мету й мотив, суб’єкта й об’єкта, методи і засоби тощо. Як необхідний момент наукового обґрунтування публічного управління вказана категорія відрізняється від основи об’єктивної – сукупності незалежних від суб’єкта обставин, що передують конкретній управлінській дії. Сформована О.т.-м. характеризує рівень самовизначення його суб’єкта, усвідомлення ним змістової канви та мотиваційних спонук власної діяльності. Така основа включає зіставлення й узгодження різних проекцій – поєднання дійсного й бажаного, можливого й необхідного тощо. В імпліцитній формі вона містить відповідь на запитання “що робити?” і “як робити?”. Близькою за змістом є категорія “засада”, що теж використовується у значенні детермінанти управління та може мати значний момент суб’єктивності.

© Петровський П.М.

Site Footer