Державне управління охороною навколишнього середовища

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – цілеспрямований, організуючий та регулюючий вплив держави через спеціально утворені органи, що складають певну систему, на суспільні відносини у сфері охорони навколишнього середовища для їх упорядкування та розвитку шляхом реалізації завдань держави щодо створення умов для безпечного існування суспільства у сприятливому навколишньому середовищі.

© Прокопенко Л.Л., Тішкова Н.Л.

Site Footer