Гендерна культура

ГЕНДЕРНА КУЛЬТУРА – система діючих у певному суспільстві поглядів, установок, принципів, матриць поведінки тощо, які формують соціокультурні аспекти статі (гендерні ролі, тендерні відносини, гендерні стереотипи, сімейно-шлюбні установки тощо), та передбачає її оцінку на чотирьох рівнях аналізу: аксіосферно-смисловому, соціально-інституційному/груповому, соцієтально-психічному/(індивідуально-психічному) та соматичному.

© Гонюкова Л.В.

Site Footer