Єдина державна система цивільного захисту (ЄДСЦЗ)

ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЄДСЦЗ) –

сукупність органів управління, сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту. ЄДСЦЗ складається із: функціональних підсистем, що створюються центральними органами виконавчої влади у відповідній сфері суспільного життя; територіальних підсистем, що діють в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі; ланок територіальних підсистем, що створюються: Радою міністрів АР Крим – у районах АР Крим; районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями – у районах, районах у містах Києві та Севастополі; органами місцевого самоврядування – в обласних центрах, у містах обласного і районного значення.

© Клименко Н.Г.

Site Footer