Недержавні інституції у сфері національної безпеки

НЕДЕРЖАВНІ ІНСТИТУЦІЇ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ – формальні об’єднання (органи, підприємства, установи, організації, керівниками, власниками, засновниками яких не є держава в особі її органів та посадових осіб), які дають можливість певним особам, обраним їх членами або призначеним уповноваженими особами (керівниками, власниками, засновниками), і які отримали повноваження та ресурси для виконання господарських та/або громадських чи муніципальних функцій заради задоволення господарських та/або громадських чи муніципальних потреб і регулювання поведінки їх членів, діяльність яких безпосередньо або опосередковано впливає на національну безпеку, тобто на захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави (національних інтересів), за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація загроз національним інтересам у різних сферах життєдіяльності суспільства та держави.

© Клименко Н.Г.

Site Footer