Інституційна (корпоративна) форма публічно-приватного партнерства

ІНСТИТУЦІЙНА (КОРПОРАТИВНА) ФОРМА ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА – особливий різновид співробітництва між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) і юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами – підприємцями (приватними партнерами), яке опосередковано створенням акціонерного товариства для реалізації мети такого партнерства, в тому числі з можливістю залучення третіх осіб (інвесторів) щодо фінансування об’єктів указаного партнерства в порядку, визначеному законодавством.

© Сороченко А.В.

Site Footer