АGILE-підхід у публічному управління

АGILE-ПІДХІД У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – гнучкий підхід до управління, побудований на основі цінностей, принципів і практик, які дають змогу представникам органів публічної влади на всіх рівнях управління істотно скоротити терміни реалізації ініціатив щодо планування та проектування роботи, заощаджуючи при цьому бюджетні кошти; забезпечити високу адаптивність до змін зовнішнього середовища за рахунок перебудови зв’язків і стосунків між суб’єктами управління; підвищити прозорість діяльності та якість надаваних послуг, залученість громадян до процесу прийняття рішень та управління змінами; ефективно взаємодіяти та сприяти досягненню результатів для вироблення найбільш ефективної стратегії, яку можна успішно використовувати та швидко змінювати з метою вирішення проблем і забезпечення оптимізації управлінської діяльності через запровадження нової ефективної моделі комунікації і т.ін. В основу Л.-п.п.у. покладено 7 основних ключів до успіху: “розвиток лідерів на всіх рівнях”; створення культури навчання; формування малих самоорганізованих команд; зосередження уваги на зворотному зв’язку, а не тільки на звітності; здійснення диверсифікації стратегії, а не забезпечення відповідності програмі; досягнення прозорості інформації; сприяння поєднанню принципів, цілей та цінностей в системі управління, які б не суперечили один одному.

Site Footer