Взаємодія

ВЗАЄМОДІЯ – категорія науки публічного управління, яка відображає особливий тип відносин між об’єктами публічного управління, при якому кожен із об’єктів публічного управління впливає на інші об’єкти, спонукаючи їх до зміни, і водночас зазнає впливу з боку кожного із цих об’єктів, у результаті чого відбувається зміна його стану.

© Панченко Г О.

Site Footer