Парламентський регламент

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ РЕГЛАМЕНТ –

процесуальне джерело права, яке визначає процедури роботи парламенту як органу законодавчої влади, зокрема засади регулювання його внутрішніх правил роботи, пов’язаних із порядком роботи, правилами розпорядку, веденням справ у здійсненні основних функцій діяльності парламенту (представницької, законодавчої, контролюючої та установчої) з метою забезпечення й гарантії стабільності, ефективності та продуктивності його роботи, досягнення легітимності прийнятих рішень, дотримання принципу розподілу владних повноважень, запобігання конфліктам інтересів.

© Дубчак Л.М.

Site Footer