Механізми публічного управління

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УП-РАВЛІННЯ – сукупність засобів, методів та важелів держави, спрямованих на формування, реалізацію та досягнення пріоритетних цілей у сфері публічного управління, що базуються на принципах наукового обґрунтування, об’єктивності, цілісності, узгодженості та чіткій скоординованості дій суб’єктів публічного управління, із одного боку, та злагодженої, конструктивної взаємодії об’єктів публічного управління – з другого.

© Панченко Г. О.

Site Footer