Створення ефективних механізмів відшкодування в позасудовому порядку шкоди, завданої індивідуальними актами органів влади, їх посадових та службових осіб

Чинне законодавство передбачає можливість адміністративного оскарження практично всіх рішень органів влади, їх посадових та службових осіб. Проте при оскарженні рішень в більшості випадків відсутня реальна можливість отримати відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів влади, або їх службовими чи посадовими особами. У зв’язку з цим, вважається доцільним перегляд процедури адміністративного оскарження щодо запровадження відповідних єдиних механізмів відшкодування шкоди, яка завдана такими рішеннями. Тобто, рішення про відшкодування шкоди повинно прийматись одночасно з рішенням про визнання актів, дій чи бездіяльності органів влади такими, що не відповідають законодавству.

Постраждала особа має право вимагати від органу влади:

1) скасування індивідуального акта;

2) виконання або утримання від виконання рішення або дії органом влади;

3) утримання від видання індивідуального акта;

4) видання індивідуального акта або забезпечення реалізації рішення чи дії;

5) відшкодування шкоди;

6) повернення майна, отриманого без належної правової підстави.

Особа також має право вимагати відшкодування шкоди, яка заподіяна законним рішенням (дією), якщо воно обмежує конституційні права та свободи особи, за винятком випадків, коли:

1) обмеження конституційних прав і свобод особи спричинено цією особою або в її інтересах і передбачено відповідним законом;

2) особа має право на відшкодування від іншого, ніж орган влади суб’єкта, наприклад, за договором страхування.

Site Footer