Корпоратизм територіальних громад

КОРПОРАТИЗМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД – соціально-економічних відносин, що формуються в територіальних співтовариствах на основі права комунальної власності та її самостійного використання з метою реалізації спільних (корпоративних) інтересів, саморозвитку і спільних зусиль стосовно їх забезпечення на основі вмотивованої соціальної поведінки та договірних засад, активізації процесів соціального й економічного розвитку та ефективного використання соціального й економічного потенціалу громад.

© Бобровська О.Ю.

Site Footer