Політика

ПОЛІТИКА – курс або система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій; певним чином скерована діяльність для досягнення цілей у певній сфері або галузі. Типи політики: публічна, міжнародна, екологічна, економічна, макроекономічна, промислова, освітня, гуманітарна, соціальна, зайнятості, земельна, зовнішня, інноваційна, науково-технічна, кадрова, податкова, регіональна, сільського розвитку, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища, культури, безпеки та ін.

© Дегтярьова І.О.

Site Footer