Інклюзивний місцевий розвиток

ІНКЛЮЗИВНИЙ МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК – процес структурних змін, який супроводжується економічною та соціальною активністю на місцевому рівні й забезпечує підвищення добробуту на основі максимальної зайнятості, індивідуальну й соціальну безпеку, рівний доступ до можливостей та послуг для широкого кола місцевого населення з використанням місцевих ресурсів.

© Кожина А.В.

Site Footer