Демократизація і бюрократизація суспільства в публічному управлінні

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ І БЮРОКРАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – взаємовиключні явища, в основі яких перебуває неминучість конфлікту між бюрократією і демократією, які, за визначенням М.Вебера, проявляються у формулі: чим далі йде розвиток демократії, тим більші інститути необхідні, які викликають збільшення бюрократичних рішень, що, в остаточному підсумку, призводить до звуження демократії. Подолання бюрократизму неможливо без глибокої і послідовної демократизації всієї системи суспільних відносин. Надмірна інтервенція бюрократії в політичний процес, у публічне управління, як правило, призводить до дисбалансу соціальних інтересів суспільства, а отже, до наростання в суспільстві антидемократичних тенденцій.

© Козаков В.М.

Site Footer