Нормотворча компетенція

НОРМОТВОРЧА КОМПЕТЕНЦІЯ –

установлене в офіційній формі коло повноважень будь-якого органу, посадової особи, що визначають можливості цього органу або посадової особи розробляти, приймати, змінювати чи скасовувати правові норми та нормативно-правові акти.

© Ковальова Т.В.

Site Footer