Інкременталізм

ІНКРЕМЕНТАЛІЗМ – теоретичний підхід до прийняття управлінських рішень, який полягає в узгодженні найбільш прийнятного для суб’єктів публічної політики рішення, на відміну від раціонального підходу, що орієнтується на знаходження найбільш ефективного рішення. І. характеризується: більшою увагою до вирішення проблем, ніж пошуком позитивних цілей; поєднанням аналізу цілей політики та інших цінностей з емпіричними аспектами проблеми (цілі і засоби знаходяться одночасно); обмеженням аналізу кількома знайомими альтернативами політики, що мало відрізняються від status quo; аналізом лише деяких, а не всіх можливих на-слідків розглянутої альтернативи; послідовністю спроб, помилок і повторних спроб; здійсненням аналітичної роботи кількома учасниками у творенні політики.

© Буник М.З.

Site Footer