Модель проектної зрілості органу місцевого самоврядування (ОМС)

МОДЕЛЬ ПРОЕКТНОЇ ЗРІЛОСТІ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯ-ДУВАННЯ (ОМС) оцінювання (самооцінювання у сукупності з незалежним експертним оцінюванням) рівня досконалості застосовуваних ОМС методології, технологій, інструментів і технік управління проектами, ступеня їх інтегрування до загальної системи управління для забезпечення сталої успішності у виконанні проектів і реалізації керованого розвитку територіальної громади згідно з її стратегічними цілями.

© Шаров Ю.П.

Site Footer