Адміністративна структура

АДМІНІСТРАТИВНА СТРУКТУРА – спосіб розподілу функцій та повноважень між органами апарату державного управління. Поділ адміністративних обов’язків між центральними органами як між собою, так і місцевими органами влади та управління в конкретний період і в конкретній країні. А.с. не є результатом вільного вибору чи розрахунку, а лише відображає історичну логіку, національні політичні та культурні особливості. У найбільш загальному вигляді може розумітися як структура державного управління (три основні гілки влади: законодавча (парламент), виконавча (уряд) і судова (система судів)). Від А.с. залежить ефективність державного (публічного) управління.

© Зубчик О.А.

Site Footer