Інститут публічного права

ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА – уособлена група правових норм, що регулюють однорідні суспільні відносини, які пов’язані зі здійсненням функцій публічної влади щодо задоволення публічно-правового інтересу за допомогою переважно імперативного методу правового регулювання. І.п.п. своїми засобами створюють соціальні умови правопорядку, за наявності яких громадянин почуває себе захищеним і має можливість реалізувати власні приватні інтереси.

© Клімова С.М.

Site Footer