Організація

ОРГАНІЗАЦІЯ – 1) внутрішня упорядкованість, узгодженість взаємодії частин цілого, зумовлена його побудовою (інструментальне значення); 2) сукупність процесів чи дій, що ведуть до утворення й удосконалення взаємозв’язків між частинами цілого (функціональне значення); 3) об’єднання людей, які спільно реалізують програму чи цілі та діють на основі визначених процедур і правил (інституційне значення).

© Плахотнюк Н.Г.

Site Footer