Законодавець

ЗАКОНОДАВЕЦЬ – особа, наділена визначеним способом відповідними повноваженнями для встановлення, видання, вироблення правил громадської поведінки людей, нормативно-правових актів, обов’язкових для виконання всіма державними органами, громадськими об’єднаннями, органами місцевого самоврядування, посадовими особами і громадянами.

© Марчук Р.П.

Site Footer