Державна молодіжна політика

ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА – концептуальні підходи та практична діяльність органів публічної влади щодо сприяння соціалізації молоді, забезпечення переходу від дитинства до дорослості. Політики та дослідники Д.м.п. визначають у різний спосіб: як набір принципів, цінностей, підходів, завдань та дій для покращення умов життя молодих людей; як стратегію публічної влади, спрямовану на надання можливостей щодо отримання досвіду, здійснення соціальної інтеграції, становлення активних та відповідальних громадян; як створення умов розвитку, надання знань, навичок і компетентностей для активної участі в житті громадянського суспільства та на ринку праці тощо. До сфери Д.м.п. належать, з одного боку, традиційні питання (освіта, здоров’я, соціальний захист, забезпечення житлом, зайнятість та ін.), а з другого – інноваційні (соціальна інтеграція, участь у суспільному житті, тендерна рівність тощо). Сучасні демократичні концепції передбачають обов’язкову участь молоді в її розробленні та реалізації. У її фокусі одночасно перебувають як питання, що стосуються всієї молоді, так і питання окремих категорій (уразливих, обдарованих тощо).

© Бородін Є.І.

Site Footer