Збалансованість процесів розвитку

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ – забезпечення і дотримання раціональних пропорцій, співвідношень, обсягів, структури, результатів і ефективності із суміжними процесами суспільної діяльності в рівномірному споживанні і відтворенні елементів ресурсного потенціалу економічних, соціальних і природних процесів територій, рівномірному запровадженні новітніх технологій у всіх видах діяльності. Це дає змогу долати деструктивні зв’язки і диспропорції, а також забезпечувати формування гармонійності й узгодженості у відносинах між численними суб’єктами господарювання, влади і жителями в системі “суспільство – природа – людина” і одночасного розвитку всіх її складових на первісному базовому рівні.

© Бобровська О.Ю.

Site Footer