Зовнішньоекономічна політика

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА – важлива складова економічної політики держави, спрямована на ефективне співробітництво в системі світового господарства та використання зовнішнього фактора в національній економіці з дотриманням національних економічних інтересів і безпеки громадян, що реалізується за допомогою комплексу специфічних методів та інструментів.

© Слюсарчук О.П.

Site Footer