Відкритий формат даних

ВІДКРИТИЙ ФОРМАТ ДАНИХ –

формат даних незалежно від платформи, специфікація якого оприлюднена у вільному доступі.

© Пігарєв Ю.Б.

Site Footer