Кадрові процеси

КАДРОВІ ПРОЦЕСИ – якісні та кількісні зміни кадрового складу конкретної організації в часі та просторі для досягнення визначених політичних, соціально-економічних, професійних цілей шляхом виявлення потреби у професійно підготовлених кадрах і відповідного кадрового забезпечення її необхідними кадрами. Отже, К.п. є цілеспрямованою діяльністю спеціально уповноважених органів (посадових осіб) щодо професійної орієнтації, прогнозування та планування кадрових потреб, відбору, розстановки, підвищення кваліфікації, оцінювання та вивільнення персоналу.

© Васильєва О.І.

Site Footer