Ідеологія партійна

ІДЕОЛОГІЯ ПАРТІЙНА – система концептуально оформлених уявлень, ідей і поглядів на політичне життя, що відображає інтереси, світогляд, ідеали, настрої та містить оцінку політичних процесів з позицій політичної партії- носія певної ідеології та є орієнтованою на певні класи або групи населення з метою зміни або підтримки суспільної свідомості, впровадження в неї власних критеріїв оцінки минулого, сьогодення і майбутнього, створення позитивного образу пропонованих партією цілей і завдань політичного розвитку та об’єднує дії громадян на виконання поставлених завдань.

© Клешня Г.М.

Site Footer