Відкрита кадрова політика в публічному управлінні

ВІДКРИТА КАДРОВА ПОЛІТИКА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ –

кадрова політика, що ґрунтується на таких засадах, як: набір персоналу – висока конкуренція на ринку праці; адаптація персоналу – швидке включення в конкурентні відносини на основі активності, творчості, здатності до інновацій; навчання і розвиток персоналу, що проводиться у зовнішніх центрах, сприяє затребуваності нового в управлінській діяльності; просування по службі персоналу – існування реальної системи вдосконалення компетенцій, тобто можливості навчання протягом усього життя людини для просування по службовій драбині; мотивація і стимулювання – рівновелика оплата за роботу рівної цінності з працівниками приватного сектору (принцип “заслуг”), гарантія збереження компетентних працівників; упровадження інновацій на робочому місці – інноваційна діяльність персоналу, що заохочується, є затребуваною, без якої неможливо “зберегти” посаду.

© Корженко В.В.

Site Footer