Духовні цінності

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ – складна й багатоаспектна категорія, яка може визначатися різнобічно, але загалом – це комплекс характеристик, що формують особистість, зумовлюючи її духовний розвиток, і зрештою розвиток суспільства в цілому. Вони виявляються через внутрішні (персоніфіковані) й зовнішні (зафіксовані соціальними нормами) цінності. Духовно-ціннісний розвиток суспільства слід розглядати як поєднання індивідуального та суспільного, що створює передумови для комплексного підходу до справляння публічно-управлінського впливу в цій сфері.

© Титаренко О.М.

Site Footer