Орган громадського самоврядування в освіті

ОРГАН ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОСВІТІ – колегіальний орган, члени якого безпосередньо або опосередковано через представників, яким на виборчій основі відповідно до законодавства делеговано повноваження вирішувати питання у сфері освіти, реалізують і захищають свої права та інтереси щодо управління освітою, що формується на національному (всеукраїнському), місцевому (територіальному) рівнях і на рівні закладу освіти з числа учасників освітнього процесу, громадських об’єднань, інших інститутів громадянського суспільства, установчими документами яких передбачена діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з особливими освітніми потребами.

© Лукіна Т. О.

Site Footer