Громадянська відповідальність

ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – інтеграційна характеристика особистості, свідоме ставлення особистості як члена суспільства до його вимог, здатність і готовність соціального суб’єкта усвідомлювати наслідки власних дій, визнавати їх результатом власного свідомого вільного вибору у прийнятті рішень, усвідомлення внутрішньої свободи й відповідальності за власний політичний та моральний вибір.

© Козаков В.М.

Site Footer