Модель досконалості EFQM

МОДЕЛЬ ДОСКОНАЛОСТІ EFQM –

модель оцінювання якості управління Європейської фундації якості управління, що придатна для застосування як у державному, так і в приватному секторах. Її переваги базуються на можливості використання для самооцінки, установлення ефективності порівняно з іншими організаціями, визначення напрямів удосконалення діяльності.

© Москаленко С.О.

Site Footer