Надання адміністративних послуг

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ – здійснення владних повноважень органами публічного управління – суб’єктами Н.а.п. за заявою фізичної або юридичної особи, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та (або) обов’язків такої особи відповідно до закону. До Н.а.п. також прирівнюються формування витягів та виписок із реєстрів, видача довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та (або) факт.

© Миколайчук М.М.

Site Footer