Глобальна стратегія Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки (a Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy)

ГЛОБАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ЄВРО-ПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ПИТАНЬ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ І ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (A GLOBAL STRATEGY FOR THE EUROPEAN UNION’S FOREIGN AND SECURITY POLICY) – документ, який визначає пріоритети Європейського Союзу на внутрішньому, регіональному та глобальному рівнях, наголошує на необхідності зміцнення оборонного співробітництва країн-членів ЄС, комплексному підході до конфліктів і криз, оновленні існуючих секторальних, а також підготовці й реалізації нових тематичних і географічних стратегій. Була представлена 28 червня 2016 р. на саміті Європейського Союзу.

© Пошедін О.І.

Site Footer